Regulamin sklepu internetowego.


Sklep internetowy hippoland.com.pl dokłada wszelkich starań, aby sprzedaż internetowa odbywała się jak najłatwiej dla naszych klientów, jeżeli jednak napotkasz jakieś utrudnienia bądź usterki związane z działaniem sklepu, prosimy o kontakt e-mail: sklep@hippoland.com.pl

Zasady ogólne.

Realizacja sprzedaży w naszym sklepie odbywa się według poniższego regulaminu.
Złożenie zamówienia w sklepie internetowym "hippoland.com.pl" oznacza akceptację tego regulaminu.

2. Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie internetowym są produktami nowymi pozbawionymi wad fizycznych i prawnych.

3. Zamówienia w sklepie internetowym można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

4. Zamówienia mogą składać jedynie osoby pełnoletnie. W przypadku złamania tego punktu regulaminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

6. Produkty przedstawione na zdjęciach mogą wyglądem nieco odbiegać od oferowanych w sprzedaży w związku z częstym wprowadzaniem przez producentów nowych szat graficznych lub oferowaniem zwiększonych pojemności (objętości, gratisów) związanych z prowadzoną akcją promocyjną.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie zakupionych produktów, bądź ich udostępnienie osobom trzecim, osobom do tego nieuprawnionym lub niepełnoletnim.

8. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia z niepoprawnie wypełnionym formularzem personalno-adresowym, bądź budzących wątpliwości.

9. Sklep zastrzega sobie prawo wycofania niektórych produktów ze sprzedaży.

Realizacja zamówień.

1. Złożenie zamówienia i przyjęcie do realizacji zostanie potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu danych osobowych klienta.

2. W przypadku płatności przy odbiorze towar jest wysyłany dopiero po telefonicznej weryfikacji zamówienia. Weryfikacja następuje w dniu złożenia zamówienia - dotyczy zamówień złożonych w dni robocze przed godziną 12, w przeciwnym wypadku następuje kolejnego dnia roboczego.
Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że umieszczone przy składaniu zamówienia dane były błędne.
W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się z obsługą sklepu hippoland.com.pl leży po stronie klienta.
Brak takiego kontaktu w przeciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.

3. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres.

4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić oraz zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu.

5. Klienci korzystający ze sklepu internetowego są zobowiązani podać dane identyfikacyjne zgodne z prawdą.

6. W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy Klienta, nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego sklep internetowy zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia, a w przypadku artykułów, których sprzedaż po nieudanej próbie dostarczenia stała się niemożliwa - również kosztami tych artykułów.

Anulowanie zamówień.

1. Klient ma prawo anulować zamówienie, do czasu potwierdzenia zamówienia.
2. Anulowanie potwierdzonego zamówienia jest niemożliwe.

Reklamacje i zwroty.

1. Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki przed potwierdzeniem jej przyjęcia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia braku jakiegoś towaru lub uszkodzeń powstałych w transporcie, Klient powinien powiadomić o tym kuriera. Na tej podstawie ma prawo żądać od hippoland.com.pl wymiany towaru lub zwrotu uszkodzonego towaru, bądź dostarczenia brakującego artykułu.

2. Przyjęcie przez Klienta przesyłki, potwierdzone jego podpisem na dokumencie przewozowym oznacza zgodność zawartości i stanu przesyłki ze złożonym zamówieniem.

3. W celu dokonania reklamacji należy wpierw skontaktować się telefonicznie z obsługą sklepu hippoland.com.pl tel. 42 65 43 800 lub 508 805 201

Gwarancja.

1. Wszystkie produkty oferowane przez sklep internetowy hippoland.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

Zwroty towarów.

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku Dz.U.00.22.271 o ochronie praw konsumentów - Klient, który zakupił towar poza lokalem oferującego go przedsiębiorstwa ma prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
Szczegóły reguluje tekst ww. ustawy.

Przesyłkę reklamacyjną prosimy odesłać na adres:
HIPPOLAND
ul. Pojezierska 2
91-322 Łódź
z dopiskiem - REKLAMACJA

Koszt przesyłki pokrywa osoba przesyłająca produkt.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu.