Kategorie

Informacja

Lista produktów producenta: Wydawnictwo LTW

Wydawnictwo zostało założone przez Marię i Marka Jastrzębskich w 1996 roku. Od tego czasu z logo LTW ukazało się ponad 620 tytułów. Oferta wydawnicza obejmuje więc głównie literaturę piękną, w tym – obok dzieł najnowszych – także książki niesłusznie zapomniane bądź celowo skazane w latach powojennych na banicję.

Wydawnictwo zostało założone przez Marię i Marka Jastrzębskich w 1996 roku. Od tego czasu z logo LTW ukazało się ponad 620 tytułów, a wśród nich wszystkie dzieła Sergiusza Piaseckiego, pierwsze pełne wydanie Kronik Tygodniowych 1927–1939 Antoniego Słonimskiego oraz utwory Mariana Hemara, Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego, Floriana Czarnyszewicza, Michała K.Pawlikowskiego i wielu innych, a także książki naukowe (między innymi Mackiewicz i inni pod redakcją prof. Marka Zybury, Wobec gawędy Piotra Rambowicza, Dziennik wydarzeń 1939-1944 Jędrzeja Moraczewskiego w opracowaniu dr. Piotra Cichorackiego Wieś, miasteczko miasto dr Dagmary Adamskiej czy Zagraniczne podróże Polek w okresie Oświecenia dr Małgorzaty Kowalczyk) i popularnonaukowe autorstwa prof. Pawła Wieczorkiewicza. Jako pierwsze po roku 1939 Wydawnictwo LTW dokonało reprintu wszystkich czternastu tomów „Cudów Polski” – serii, która okazała się wielkim sukcesem edytorskim dwudziestolecia międzywojennego, a w czasach PRL zniknęła z bibliotek. Oferta wydawnicza obejmuje więc głównie literaturę piękną, w tym – obok dzieł najnowszych – także książki niesłusznie zapomniane bądź celowo skazane w latach powojennych na banicję, wspomnienia ludzi istotnych dla polskiej kultury i niepodległości oraz ciekawe opracowania dotyczące najnowszej historii Polski.


Przez lata swej działalności wydawnictwo nawiązało współpracę z licznymi instytucjami oświatowymi i kulturalnymi, która zaowocowała książkami wydanymi wspólnie z Instytutem Książki, Instytutem Pamięci Narodowej, Instytutem Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Polską Fundacją Kulturalną w Londynie, londyńską Katolicką Oficyną Wydawniczą „Veritas” (która ma w swojej ofercie niektóre książki LTW), Instytutem Józefa Piłsudskiego w Polsce, Towarzystwem Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, a ostatnio także z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (seria „W służbie Niepodległej” cieszy się popularnością w kręgach historycznych). Egzemplarze tych i innych książek wydawca chętnie przekazuje do zbiorów Biblioteki Polskiej w Londynie.

Więcej

Chwilowo brak produktów tego producenta w naszym sklepie.